Updates / Press Releases

Actualizaciones / Comunicados de Prensa (Español)


 1. COVID-19 Informe Diario de Estado 5-15-20
 2. COVID-19 Informe Diario de Estado 5-14-20
 3. COVID-19 Informe Diario de Estado 5-13-20
 4. COVID-19 Comunicado de Prensa 5-12-2020 - Confirman Cuarta Muerte en el Condado de Merced
 5. COVID-19 Informe Diario de Estado 5-12-20
 6. COVID-19 Informe Diario de Estado 5-11-20
 7. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 5-8-20
 8. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 5-7-20
 9. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 5-7-20
 10. COVID-19 Comunicado de Prensa - Reapertura de la Economia 5-6-20
 11. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 5-6-20
 12. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 5-6-20
 13. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 5-5-20
 14. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 5-5-20
 15. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 5-4-20
 16. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 5-4-20
 17. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 5-3-20
 18. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 5-3-20
 19. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 5-2-20
 20. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 5-2-20
 21. COVID-19 Comunicado de Prensa Orden de Salud 5-1-20
 22. COVID-19 (Tarde) Informe diario de Estado 5-1-20
 23. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 5-1-20
 24. COVID-19 Comunicado de Prensa Orden de Salud 4-30-20
 25. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-30-20
 26. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-30-20
 27. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-29-20
 28. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-29-20
 29. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-28-20
 30. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-28-20
 31. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-27-20
 32. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-27-20
 33. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-26-20
 34. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-26-20
 35. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-25-20
 36. Preguntas Frecuentes Oden de Quedardse en Casa 4-24-20
 37. COVID-19 Comunicado de Prensa Orden de Salud 4-24-20
 38. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-24-20
 39. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-24-20
 40. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-23-20
 41. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-23-20
 42. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-22-20
 43. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-22-20
 44. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-21-20
 45. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-21-20
 46. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-19-20
 47. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-19-20
 48. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-18-20
 49. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-18-20
 50. COVID-19 Comunicado de Prensa Orden de Salud 4-17-20
 51. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-17-20
 52. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-16-20
 53. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-15-20
 54. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-15-20
 55. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-14-20
 56. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-13-20
 57. COVID-19 (Tarde) Informe Diario de Estado 4-12-20
 58. COVID-19 (Mañana) Informe Diario de Estado 4-12-20
 59. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-10-20
 60. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-9-20
 61. COVID-19 Comunicado de Prensa 4-9-2020
 62. COVID-19 Comunicado de Prensa 4-8-20
 63. COVID-19 Orden del Oficial de Salud 4-7-20
 64. COVID-19 Comunicado de Prensa 4-7-20
 65. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-7-20
 66. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-6-20
 67. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-5-20
 68. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-4-20
 69. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-2-20
 70. COVID-19 Informe Diario de Estado 4-1-20
 71. COVID-19 Conferencia de Prensa 3-31-20
 72. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-30-20
 73. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-29-30
 74. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-28-20
 75. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-27-20
 76. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-26-20
 77. COVID-19 Comunicado de Prensa 3-26-20
 78. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-25-20
 79. COVID-19 Comunicado de Prensa 3-25-20
 80. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-24-20
 81. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-23-20
 82. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-22-20
 83. COVID-19 Comunicado de Prensa 3-22-20
 84. COVID-19 Comunicado de Prensa 3-21-2020
 85. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-21-20
 86. COVID-19 Comunicado de Prensa Orden del Oficial de Salud 3-20-20
 87. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-20-20
 88. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-19-20
 89. COVID-19 Comunicado de Prensa 3-19-20
 90. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-18-20
 91. COVID-19 Comunicado de Prensa - Capacidad Limitada de Prueba de COVID-19 en California 3-17-20
 92. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-17-20
 93. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-16-20
 94. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-15-20
 95. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-14-20
 96. COVID-19 El Condado de Merced Reclama una Emergencia de Salud Local-COVID-19 3-13-20
 97. COVID-19-Estado Actual y Proteccion de Poblaciones Vulnerables 3-13-20
 98. COVID-19 Proclamacion de Una Emergencia Local 3-13-20
 99. COVID-19-Declaracion de Emergencia Local de Salud 3-13-20
 100. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-13-20
 101. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-12-20
 102. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-11-20
 103. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-10-20
 104. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-9-20
 105. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-8-20
 106. COVID-19 Informe Diario de Estado 3-7-20

Xov Xwm Tawm Tshiab (Hmoob)

 1. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 5-20-2020
 2. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 5-19-2020
 3. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 5-18-2020
 4. Tsab Cai Kom Nyob Hauv Tsev Kho Tshiab 5-14-2020
 5. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 5-14-2020
 6. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 5-13-2020
 7. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 5-6-2020
 8. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Tav Su Dua 5-5-2020
 9. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Tav Su Dua 5-4-2020
 10. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 5-4-2020
 11. TSHAJ TAWM TSHIAB Muaj kev kuaj tus kab mob COVID-19 rau tag nrho cov pej xeem nyob hauv Nroog Merced 5-3-2020
 12. Txoj Cai Saib Xyuas Noj Qab Haus Huv 5-1-2020
 13. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 5-1-2020
 14. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Tav Su Dua 5-1-2020
 15. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-30-2020
 16. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-29-2020
 17. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-28-2020
 18. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-27-2020
 19. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-26-2020
 20. Tsab Cai Hloov Ntxiv Cov Cai Kom Txav Deb Thiab Phiaj Xwm Nyob Nyab Xeeb 4-24-2020
 21. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-24-2020
 22. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-23-2020
 23. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-22-2020
 24. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-21-2020
 25. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-20-2020
 26. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-19-2020
 27. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-18-2020
 28. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-16-2020
 29. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-15-2020
 30. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-14-2020
 31. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 Thaum Sawv Ntxov 4-12-2020
 32. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 4-10-2020
 33. Cov Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Txog Kev Noj Qab Haus Huv Kis Tau COVID-19 Nyob Hauv Nroog Merced County 4-9-2020
 34. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 4-9-2020
 35. Tsab cai Tawm Tshiab Nrug Tshaj Qub Qhia Kom Sawv Daws Muaj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Nyob Nyab Xeeb 4-8-2020
 36. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 4-8-2020
 37. Txoj Cai Noj Qab Haus Huv Tshiab Tawm Muaj Cov Cai Nruj Heev 4-7-2020
 38. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 4-5-2020
 39. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 4-4-2020
 40. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 4-3-2020
 41. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 4-2-2020
 42. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 4-1-2020
 43. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-31-2020
 44. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-30-2020
 45. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-29-2020
 46. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-28-2020
 47. Tsab Cai Kom Nyob Hauv Tsev Kho Tshiab 4-24-2020
 48. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-27-2020
 49. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-26-2020
 50. Cov Neeg Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Qhia Tias Paub Meej Muaj Ob Tug Mob COVID-19 Ntxiv Rau Lub Nroog Merced County 2020-3-26
 51. Cov Neeg Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Qhia Tias Paub Meej Muaj Tus Tib Ob Muaj COVID-19 Hauv Nroog Merced County 2020-3-25
 52. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-25-2020
 53. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-24-2020
 54. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob COVID-19 3-23-2020
 55. Cov Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Tau Paub Qhia Tseeb Thawj Tug Muaj COVID-19 Hauv Nroog Merced County 3-22-2020
 56. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 3-22-2020
 57. Kev Cai Noj Qab Haus Huv 3-16-2020
 58. Tsev Kawm Ntawv Thiab Chaw Zov Me Nyuam 3-16-2020
 59. Xov Xwm Tshaj Tawm Txhua Hnub Txog Kab Mob Covid-19 3-7-2020